redni broj
269
inv br
MKN NN 2884
raniji inv br
broj knjige ulaska
naziv predmeta
Dolama
lokalni naziv
Dolama
vijek nastanka
20
godina
mjesto
Crna Gora
funkcija
upotrebna
proizvodac -
radionica
grupa
crnogorska
signatura
tehnika i nacin obrade
krojenje, šivenje, vez
materijal
tkanina - c oha, crveni gajtani i konac, m
dimenzije
113x33; duž. Rukava - 70
težina
smještaj
MKN
depo
1, ormar u hodnik
izložba
nacin akvizicije
datum akvizicije
izvor akvizicije
stanje
Fragmentarno oštecena. Mjestimicno
je projedena i prljava. Nedostaje jedno
primjedbe
vizuelna identifikacija
predmet obradio
Jovic Tatjana
graficka obrada
Aleksandar Berkuljan
NARODNI MUZEJ CRNE GORE
ETNOGRAFSKA ZBIRKA MKN
korisnik
NMCG DATA
strana 269 od 391