redni broj
266
inv br
MKN NN 2881
raniji inv br
RI VIII 204
broj knjige ulaska
naziv predmeta
Gunj
lokalni naziv
Gunj
vijek nastanka
20
godina
mjesto
Crna Gora
funkcija
upotrebna
proizvodac -
radionica
grupa
crnogorska
signatura
tehnika i nacin obrade
krojenje, šivenje (mašinsko)
materijal
tkanina - c oha, ukrasna traka, pozlaceni
dimenzije
118x42; duž. rukava - 65
težina
smještaj
MKN
depo
1, ormar u hodnik
izložba
nacin akvizicije
otkup
datum akvizicije
1948
izvor akvizicije
Pocek Jovan, Cetinje, za sumu od
10.000 dinara. Djelovodni protokol broj
328/48.
stanje
Fragmentarno oštecen. Coha je
mjestimicno projedena i prlljava.
primjedbe
Do 1979. godine u stalnoj postavci
Državnog muzeja. Odžaklija ormar 4.
vizuelna identifikacija
predmet obradio
Jovic Tatjana
graficka obrada
Aleksandar Berkuljan
NARODNI MUZEJ CRNE GORE
ETNOGRAFSKA ZBIRKA MKN
korisnik
NMCG DATA
strana 266 od 391