redni broj
265
inv br
MKN NN 2880
raniji inv br
RI VIII 20
broj knjige ulaska
naziv predmeta
Gunj
lokalni naziv
Gunj
vijek nastanka
20
godina
mjesto
Crna Gora
funkcija
upotrebna
proizvodac -
radionica
grupa
crnogorska
signatura
tehnika i nacin obrade
krojenje, šivenje (mašinsko)
materijal
tkanina - c oha, ukrasna traka, pozlaceni
dimenzije
113x45: duž. rukava - 63
težina
smještaj
MKN
depo
1, ormar u hodnik
izložba
nacin akvizicije
dvorska zaostavština
datum akvizicije
izvor akvizicije
stanje
Fragmentarno oštecen. Mjestimicno
projeden i prljav.
primjedbe
Do 1979. godine u stalnoj postavci
Državnog muzeja. Odžaklija, ormar 6.
vizuelna identifikacija
predmet obradio
Jovic Tatjana
graficka obrada
Aleksandar Berkuljan
NARODNI MUZEJ CRNE GORE
ETNOGRAFSKA ZBIRKA MKN
korisnik
Petrovic Nikola I
NMCG DATA
strana 265 od 391