redni broj
264
inv br
MKN NN 2879
raniji inv br
RI VIII 256
broj knjige ulaska
naziv predmeta
Jelek s tokama
lokalni naziv
vijek nastanka
19
godina
mjesto
Crna Gora
funkcija
upotrebna
proizvodac -
radionica
Nastic Vaso, zlatar iz Nikšica
grupa
signatura
V.N. 1897 / B.B.B. (cir.)
tehnika i nacin obrade
krojenje, šivenje, zlatovez, livenje,
iskucavanje, nijelo.
materijal
tkanina - c oha, crni gajtani, crni i pozlac
dimenzije
49x49 (ispod pazuha), ploce 11,8x8
težina
smještaj
MKN
depo
izložba
odžaklija
nacin akvizicije
otkup
datum akvizicije
1949
izvor akvizicije
Boškovic B. Veljko, Orja Luka, za sumu
od 20.000 dinara. Djelovodni protokol
broj 235/1949
stanje
Fragmentarno oštecen. Coha je
mjestimicno projedena. Nedostaje
primjedbe
vizuelna identifikacija
predmet obradio
Jovic Tatjana
graficka obrada
Aleksandar Berkuljan
NARODNI MUZEJ CRNE GORE
ETNOGRAFSKA ZBIRKA MKN
korisnik
Boškovic Blažo, brigadir
NMCG DATA
strana 264 od 391