redni broj
263
inv br
MKN NN 2878
raniji inv br
broj knjige ulaska
naziv predmeta
Jelek s tokama
lokalni naziv
vijek nastanka
19
godina
mjesto
Crna Gora
funkcija
upotrebna
proizvodac -
radionica
grupa
crnogorska
signatura
K. B. C. M.
tehnika i nacin obrade
krojenje, švenje, zlatovez, livenje,
iskucavanje, nijelo
materijal
tkanina - c oha, crni gajtani, crni I pozlac
dimenzije
47x49; pravougaone ploce - 10x6
težina
smještaj
MKN
depo
izložba
Istorijski muzej
nacin akvizicije
otkup
datum akvizicije
1972
izvor akvizicije
Vukotic Savka.
stanje
Fragmentarno oštecen. Coha je
mjestimicno projedena.
primjedbe
Do 1983. godine u stalnoj postavci
Državnog muzeja, odžaklija ormar 4.
vizuelna identifikacija
predmet obradio
Jovic Tatjana
graficka obrada
Aleksandar Berkuljan
NARODNI MUZEJ CRNE GORE
ETNOGRAFSKA ZBIRKA MKN
korisnik
Milic Vukan
NMCG DATA
strana 263 od 391