redni broj
262
inv br
MKN NN 2877
raniji inv br
RI VIII 12
broj knjige ulaska
naziv predmeta
Jelek
lokalni naziv
vijek nastanka
19
godina
mjesto
Crna Gora
funkcija
upotrebna
proizvodac -
radionica
grupa
crnogorska
signatura
tehnika i nacin obrade
krojenje, šivenje, zlatovez
materijal
tkanina - c oha, pozlaceni i crni gajtani i
dimenzije
45x50
težina
smještaj
MKN
depo
izložba
Odžaklija v. 5
nacin akvizicije
dvorska zaostavština
datum akvizicije
izvor akvizicije
stanje
Dobro.
primjedbe
Do 1979. godine u stalnoj postavci
Državnog muzeja. Ormar 12.
vizuelna identifikacija
predmet obradio
Jovic Tatjana
graficka obrada
Aleksandar Berkuljan
NARODNI MUZEJ CRNE GORE
ETNOGRAFSKA ZBIRKA MKN
korisnik
NMCG DATA
strana 262 od 391