redni broj
257
inv br
MKN NN 2872
raniji inv br
RI VIII 14
broj knjige ulaska
naziv predmeta
Jecerma
lokalni naziv
vijek nastanka
19
godina
mjesto
Crna Gora
funkcija
upotrebna
proizvodac -
radionica
grupa
crnogorska
signatura
tehnika i nacin obrade
krojenje, šivenje, zlatovez
materijal
tkanina - c oha, crni i pozlaceni gajtani i
dimenzije
63x66
težina
smještaj
MKN
depo
1, ormar 14
izložba
nacin akvizicije
dvorska zaostavština
datum akvizicije
izvor akvizicije
stanje
Dobro.
primjedbe
Do 1979. u stalnoj postavci Državnog
muzeja. Odž aklija ormar 7.
vizuelna identifikacija
predmet obradio
Jovic Tatjana
graficka obrada
Aleksandar Berkuljan
NARODNI MUZEJ CRNE GORE
ETNOGRAFSKA ZBIRKA MKN
korisnik
Petrovic Nikola I
NMCG DATA
strana 257 od 391