redni broj
256
inv br
MKN NN 2871
raniji inv br
RI VIIII 13
broj knjige ulaska
naziv predmeta
Džamadan
lokalni naziv
vijek nastanka
19
godina
mjesto
Crna Gora
funkcija
upotrebna
proizvodac -
radionica
grupa
crnogorska
signatura
tehnika i nacin obrade
krojenje, šivenje, zlatovez
materijal
tkanina - c oha, crni i pozlaceni gajtani,
dimenzije
63x63
težina
smještaj
MKN
depo
1, ormar 14
izložba
nacin akvizicije
dvorska zaostavština
datum akvizicije
izvor akvizicije
stanje
Dobro. Postava prljava.
primjedbe
Do 1979. godine u stalnoj postavci
Državnog muzeja. Odžaklija ormar 12.
vizuelna identifikacija
predmet obradio
graficka obrada
Aleksandar Berkuljan
NARODNI MUZEJ CRNE GORE
ETNOGRAFSKA ZBIRKA MKN
korisnik
Petrovic Nikola I
NMCG DATA
strana 256 od 391