redni broj
255
inv br
MKN NN 2870
raniji inv br
RI VIII 21
broj knjige ulaska
naziv predmeta
Dolama
lokalni naziv
vijek nastanka
19
godina
mjesto
Crna Gora
funkcija
upotrebna
proizvodac -
radionica
grupa
crnogorska
signatura
tehnika i nacin obrade
krojenje, šivenje, vez
materijal
tkanina - c oha, crveni gajtani i konac
dimenzije
117x43; duž. Rukava - 69
težina
smještaj
MKN
depo
1, ormar u hodnik
izložba
nacin akvizicije
dvorska zaostavština
datum akvizicije
izvor akvizicije
stanje
Fragmentarno oštecena. Mjestimicno
projedena, a na lednom dijelu
primjedbe
Do 1979. godine u stalnoj postavci
Državnog muzeja.
vizuelna identifikacija
predmet obradio
Jovic Tatjana
graficka obrada
Aleksandar Berkuljan
NARODNI MUZEJ CRNE GORE
ETNOGRAFSKA ZBIRKA MKN
korisnik
Petrovic Nikola I
NMCG DATA
strana 255 od 391