redni broj
254
inv br
MKN NN 2869
raniji inv br
RI VIII 19
broj knjige ulaska
naziv predmeta
Dolama
lokalni naziv
vijek nastanka
19
godina
mjesto
Crna Gora
funkcija
upotrebna
proizvodac -
radionica
grupa
crnogorska
signatura
tehnika i nacin obrade
krojenje, šivenje, zlatovez
materijal
tkanina - c oha, pozlaceni gajtani i niti
dimenzije
112x42; duž. rukava - 69
težina
smještaj
MKN
depo
izložba
Odžaklija,v. 5
nacin akvizicije
dvorska zaostavština
datum akvizicije
izvor akvizicije
stanje
Fragmentarno oštecen. Mjestimicno
izblijedio.
primjedbe
Do 1979. godine u stalnoj postavci
Državnog muzeja. Odžaklija ormar 7.
vizuelna identifikacija
predmet obradio
Jovic Tatjana
graficka obrada
Aleksandar Berkuljan
NARODNI MUZEJ CRNE GORE
ETNOGRAFSKA ZBIRKA MKN
korisnik
Petrovic Nikola I
NMCG DATA
strana 254 od 391