redni broj
253
inv br
MKN NN 2868
raniji inv br
RI VIII 208
broj knjige ulaska
naziv predmeta
Kite
lokalni naziv
vijek nastanka
19
godina
mjesto
Crna Gora
funkcija
upotrebna, ukrasna
proizvodac -
radionica
grupa
crnogorska
signatura
tehnika i nacin obrade
uzlanje
materijal
gajtan, kicanke
dimenzije
60 (izmedu kicanki); 69
težina
smještaj
MKN
depo
izložba
Odžaklija, v. 5
nacin akvizicije
otkup
datum akvizicije
1948
izvor akvizicije
Pocek Jovan, Cetinje, za sumu od 6000
dinara. Djelovodni protokol broj
328/1948.
stanje
Ocuvane u cjelosti.
primjedbe
Do 1979. godine u stalnoj postavci
Državnog muezeja. Odžaklija ormar 4.
vizuelna identifikacija
predmet obradio
Jovic Tatjana
graficka obrada
Aleksandar Berkuljan
NARODNI MUZEJ CRNE GORE
ETNOGRAFSKA ZBIRKA MKN
korisnik
NMCG DATA
strana 253 od 391