redni broj
240
inv br
MKN NN 2855
raniji inv br
RI VIII 106
broj knjige ulaska
naziv predmeta
Kapa
lokalni naziv
vijek nastanka
19
godina
mjesto
Crna Gora
funkcija
upotrebna, ukrasna
proizvodac -
radionica
grupa
albanska
signatura
I.V.
tehnika i nacin obrade
šivenje
materijal
tkanina - c oha, kicanka, metalni novac
dimenzije
R - 7 H - 3,5
težina
smještaj
MKN
depo
1, kasa pol. 5
izložba
nacin akvizicije
datum akvizicije
izvor akvizicije
stanje
Fragmentarno oštecena. Coha je
pohabana i nedostaju novcici sa oboda.
primjedbe
vizuelna identifikacija
predmet obradio
Jovic Tatjana
graficka obrada
Aleksandar Berkuljan
NARODNI MUZEJ CRNE GORE
ETNOGRAFSKA ZBIRKA MKN
korisnik
NMCG DATA
strana 240 od 391