redni broj
232
inv br
MKN NN 2847
raniji inv br
RI VIII 102
broj knjige ulaska
naziv predmeta
Kecelja
lokalni naziv
Opregljaca
vijek nastanka
19
godina
mjesto
Srbija
funkcija
upotrebna, ukrasna
proizvodac -
radionica
grupa
srbijanska
signatura
tehnika i nacin obrade
tkanje, vez
materijal
Vunene niti (preda), cipka
dimenzije
81x45
težina
smještaj
MKN
depo
1, kasa pol.
izložba
nacin akvizicije
datum akvizicije
izvor akvizicije
stanje
Fragmentarno oštecena. Uz desnu,
bocnu ivicu, kecelja je na dva mjesta
primjedbe
vizuelna identifikacija
predmet obradio
Jovic Tatjana
graficka obrada
Aleksandar Berkuljan
NARODNI MUZEJ CRNE GORE
ETNOGRAFSKA ZBIRKA MKN
korisnik
Petrovic Natalija
NMCG DATA
strana 232 od 391