redni broj
231
inv br
MKN NN 2846
raniji inv br
RI VIII 97
broj knjige ulaska
naziv predmeta
Jelek
lokalni naziv
vijek nastanka
19
godina
mjesto
Srbija
funkcija
upotrebna
proizvodac -
radionica
grupa
srbijanska
signatura
tehnika i nacin obrade
valjanje, šivenje, vez
materijal
tkanina - sukno, c oha, pamucni i pozlac
dimenzije
34x52
težina
smještaj
MKN
depo
1, kasa pol. 6
izložba
nacin akvizicije
datum akvizicije
izvor akvizicije
stanje
Fragmentarno oštecen. Nedostaju tri
dugmeta.
primjedbe
vizuelna identifikacija
predmet obradio
Jovic Tatjana
graficka obrada
Aleksandar Berkuljan
NARODNI MUZEJ CRNE GORE
ETNOGRAFSKA ZBIRKA MKN
korisnik
Petrovic Natalija
NMCG DATA
strana 231 od 391