redni broj
225
inv br
MKN NN 2840
raniji inv br
RI XV sp X 4
broj knjige ulaska
naziv predmeta
Dokoljenice
lokalni naziv
vijek nastanka
19
godina
mjesto
Crna Gora
funkcija
upotrebna
proizvodac -
radionica
grupa
crnogorska
signatura
tehnika i nacin obrade
valjanje, šivenje
materijal
tkanina - sukno
dimenzije
35x40
težina
smještaj
MKN
depo
1, kasa pol. 9
izložba
nacin akvizicije
datum akvizicije
izvor akvizicije
stanje
Fragmentarno oštecene. Sukno je
pohabano i mjestimicno projedeno, a
primjedbe
vizuelna identifikacija
predmet obradio
Jovic Tatjana
graficka obrada
Aleksandar Berkuljan
NARODNI MUZEJ CRNE GORE
ETNOGRAFSKA ZBIRKA MKN
korisnik
NMCG DATA
strana 225 od 391