redni broj
224
inv br
MKN NN 2839
raniji inv br
RI VIII 271
broj knjige ulaska
RI VIII 271
naziv predmeta
Dokoljenice
lokalni naziv
vijek nastanka
19
godina
mjesto
Crna Gora
funkcija
upotrebna
proizvodac -
radionica
grupa
crnogorska
signatura
tehnika i nacin obrade
valjanje, šivenje
materijal
tkanina - sukno, c oha, gajtan, kopcari
dimenzije
30x37
težina
smještaj
MKN
depo
1, kasa pol. 9
izložba
nacin akvizicije
otkup
datum akvizicije
1954
izvor akvizicije
Đurišic Radovan, Cetinje, za sumu od
3000 dinara. Djelovodni protokol broj
548/1954.
stanje
Fragmentarno oštecene. Sukno je
pohabano i mjestimicno flekavo.
primjedbe
Do 1979. u stalnoj postavci Državnog
muzeja. Odž aklija ormar 6.
vizuelna identifikacija
predmet obradio
Jovic Tatjana
graficka obrada
Aleksandar Berkuljan
NARODNI MUZEJ CRNE GORE
ETNOGRAFSKA ZBIRKA MKN
korisnik
NMCG DATA
strana 224 od 391