redni broj
223
inv br
MKN NN 2838
raniji inv br
RI VIII 137
broj knjige ulaska
naziv predmeta
Dokoljenice
lokalni naziv
vijek nastanka
19
godina
mjesto
Crna Gora
funkcija
upotrebna
proizvodac -
radionica
grupa
crnogorska
signatura
tehnika i nacin obrade
valjanje, šivenje
materijal
tkanina - sukno, c oha, gajtan, kopcari
dimenzije
27x38
težina
smještaj
MKN
depo
1, kasa pol. 9
izložba
nacin akvizicije
otkup
datum akvizicije
1947
izvor akvizicije
Vickovic Ande, za sumu od 300 dinara.
Djelovodni protokol broj 239/1947.
stanje
Fragmentarno oštecene. Sukno je
pohabano. Na rubu su tamnoljubicaste
primjedbe
Prema podatku iz stare knjige
inventara ovo je prvi predmet ove vrste
kupljen za muzejsku zbirku.
vizuelna identifikacija
predmet obradio
Jovic Tatjana
graficka obrada
Aleksandar Berkuljan
NARODNI MUZEJ CRNE GORE
ETNOGRAFSKA ZBIRKA MKN
korisnik
NMCG DATA
strana 223 od 391