redni broj
217
inv br
MKN NN 2832
raniji inv br
RI VIII 22
broj knjige ulaska
naziv predmeta
Carape
lokalni naziv
mrežac e
vijek nastanka
19
godina
mjesto
Crna Gora
funkcija
upotrebna
proizvodac -
radionica
Nikolic Živka Kusa
grupa
crnogorska
signatura
tehnika i nacin obrade
pletenje
materijal
vunene niti (preda)
dimenzije
27,5 x 12
težina
smještaj
MKN
depo
1, kasa pol. 9
izložba
nacin akvizicije
dvorska zaostavština
datum akvizicije
izvor akvizicije
stanje
Fragmentarno oštecene. Na nekoliko
mjesta pocijepane.
primjedbe
Do 1979. U stalnoj postavci Državnog
muzeja. Odž aklija ormar 2.
vizuelna identifikacija
predmet obradio
Jovic Tatjana
graficka obrada
Aleksandar Berkuljan
NARODNI MUZEJ CRNE GORE
ETNOGRAFSKA ZBIRKA MKN
korisnik
Petrovic Nikola I
NMCG DATA
strana 217 od 391