redni broj
216
inv br
MKN NN 2831
raniji inv br
RI VIII 241
broj knjige ulaska
naziv predmeta
Struka
lokalni naziv
vijek nastanka
19
godina
mjesto
Crna Gora
funkcija
upotrebna
proizvodac -
radionica
grupa
signatura
tehnika i nacin obrade
tkanje
materijal
vunene niti (preda)
dimenzije
168x54; duž. resa - 45
težina
smještaj
MKN
depo
1, ormar 13
izložba
nacin akvizicije
otkup
datum akvizicije
1948
izvor akvizicije
Martinopvic Jovan, za sumu od 1100
dinara. Djelovodni protokol broj.
stanje
Fdragmentarno oštecena. Mjestimicno
je projedena, a na jednom mjestu
primjedbe
vizuelna identifikacija
predmet obradio
Jovic Tatjana
graficka obrada
Aleksandar Berkuljan
NARODNI MUZEJ CRNE GORE
ETNOGRAFSKA ZBIRKA MKN
korisnik
NMCG DATA
strana 216 od 391