redni broj
215
inv br
MKN NN 2830
raniji inv br
RI VIII 130
broj knjige ulaska
naziv predmeta
Struka
lokalni naziv
vijek nastanka
19
godina
mjesto
Crna Gora
funkcija
upotrebna
proizvodac -
radionica
grupa
crnogorska
signatura
tehnika i nacin obrade
tkanje
materijal
vunene niti (preda)
dimenzije
196x64; duž. resa - 50
težina
smještaj
MKN
depo
1, ormar 13
izložba
nacin akvizicije
otkup
datum akvizicije
1947
izvor akvizicije
Kosic Marija, z a sumu od 1000 dinara.
Djelovodni protokol broj. Djelovodni
protokol broj 238/1947.
stanje
Fragmentarno oštecena. Na više
mjesta projedena.
primjedbe
vizuelna identifikacija
predmet obradio
Jovic Tatjana
graficka obrada
Aleksandar Berkuljan
NARODNI MUZEJ CRNE GORE
ETNOGRAFSKA ZBIRKA MKN
korisnik
NMCG DATA
strana 215 od 391