redni broj
212
inv br
MKN NN 2827
raniji inv br
RI VIII 192
broj knjige ulaska
naziv predmeta
Koret
lokalni naziv
vijek nastanka
19
godina
mjesto
Crna Gora
funkcija
upotrebna
proizvodac -
radionica
grupa
crnogorska
signatura
tehnika i nacin obrade
valjanje, šivenje
materijal
tkanina - sukno, c oha, crni konac
dimenzije
109x30
težina
smještaj
MKN
depo
1, ormar 13
izložba
nacin akvizicije
otkup
datum akvizicije
izvor akvizicije
Vukcevic Milica, za sumu od 2000
dinara. Djelovodni protokol broj 203.
stanje
Fragmentarno oštecen. Na ledima
ispod izreza za vrat je projeden. Coha
primjedbe
vizuelna identifikacija
predmet obradio
Jovic Tatjana
graficka obrada
Aleksandar Berkuljan
NARODNI MUZEJ CRNE GORE
ETNOGRAFSKA ZBIRKA MKN
korisnik
NMCG DATA
strana 212 od 391