redni broj
210
inv br
MKN NN 2825
raniji inv br
RI VIII 141
broj knjige ulaska
naziv predmeta
Marama
lokalni naziv
vijek nastanka
19
godina
mjesto
Crna Gora
funkcija
upotrebna, obredna - vjencanje
proizvodac -
radionica
grupa
crnogorska
signatura
tehnika i nacin obrade
tkanje, šivenje
materijal
svila
dimenzije
107x100
težina
smještaj
MKN
depo
1, kasa pol. 8
izložba
nacin akvizicije
otkup
datum akvizicije
1947
izvor akvizicije
Đuranovic Jovan, za sumu od 5000
dinara. Djelovodni protokol broj
276/1947.
stanje
Fragmentarno oštecena. Na dva mjesta
duž ruba pocijepana.
primjedbe
Prema podatku iz stare knjige
inventara to je prvi predmet ove vrste
otkupljen za muzejsku zbirku.
vizuelna identifikacija
predmet obradio
Jovic Tatjana
graficka obrada
Aleksandar Berkuljan
NARODNI MUZEJ CRNE GORE
ETNOGRAFSKA ZBIRKA MKN
korisnik
NMCG DATA
strana 210 od 391