redni broj
209
inv br
MKN NN 2824
raniji inv br
RI VIII 155
broj knjige ulaska
naziv predmeta
Marama
lokalni naziv
vijek nastanka
18
godina
mjesto
Crna Gora - Prcanj
funkcija
upotrebna, ukrasna
proizvodac -
radionica
grupa
signatura
tehnika i nacin obrade
zlatovez, vez
materijal
tkanina - batist, zlatne niti, svileni kona
dimenzije
90x90
težina
smještaj
MKN
depo
1, kasa pol. 8
izložba
nacin akvizicije
poklon
datum akvizicije
1947
izvor akvizicije
Markovic Verona Elvira, Prc anj.
Djelovodni protokol broj 249/1947. Za
muzej prikupile Andric Ana i Stojkovic
Marija.
stanje
Fragmentarno oštecena. Na više
mjesta projedena ili pocijepana.
primjedbe
vizuelna identifikacija
predmet obradio
Jovic Tatjana
graficka obrada
Aleksandar Berkuljan
NARODNI MUZEJ CRNE GORE
ETNOGRAFSKA ZBIRKA MKN
korisnik
NMCG DATA
strana 209 od 391