redni broj
203
inv br
MKN NN 2818
raniji inv br
RI VIII 157
broj knjige ulaska
naziv predmeta
Jelek
lokalni naziv
vijek nastanka
19
godina
mjesto
Crna Gora - Prcanj
funkcija
upotrebna
proizvodac -
radionica
grupa
signatura
tehnika i nacin obrade
krojenje, šivenje
materijal
tkanina - svila, gajtani, kicanke
dimenzije
51,5x49
težina
smještaj
MKN
depo
1, kasa pol. 6
izložba
nacin akvizicije
poklon
datum akvizicije
1947
izvor akvizicije
Đurovic Olga, Prcanj. Djelovodni
protokol broj 249/1947. Za muzej
prikupile Andric Ana i Stojkovic Marija.
stanje
Fragmentarno oštecen. Na
prednjicama i ledima su nekolike fleke.
primjedbe
Prema podatku iz stare knjige
inventara prsluk je bio dio muške
nošnje koja se nosila u Prcnju do 1850.
Godine.
vizuelna identifikacija
predmet obradio
Jovic Tatjana.
graficka obrada
Aleksandar Berkuljan
NARODNI MUZEJ CRNE GORE
ETNOGRAFSKA ZBIRKA MKN
korisnik
NMCG DATA
strana 203 od 391