redni broj
200
inv br
MKN NN 2815
raniji inv br
RI VIII 94
broj knjige ulaska
naziv predmeta
Jelek
lokalni naziv
vijek nastanka
19
godina
mjesto
Crna Gora
funkcija
upotrebna
proizvodac -
radionica
grupa
crnogorska
signatura
tehnika i nacin obrade
krojenje, šivenje, zlatovez
materijal
tkanina - c oha, pozlaceni gajtani i kona
dimenzije
36x31
težina
smještaj
MKN
depo
1, kasa pol. 6
izložba
nacin akvizicije
datum akvizicije
izvor akvizicije
stanje
Fragmentarno oštecen. Svila uz vratni
izrez pocijepana.
primjedbe
Do 1979. godine u stalnoj postavci
Državnog muzeja. Odžaklija ormar 14.
vizuelna identifikacija
predmet obradio
Jovic Tatjana
graficka obrada
Aleksandar Berkuljan
NARODNI MUZEJ CRNE GORE
ETNOGRAFSKA ZBIRKA MKN
korisnik
NMCG DATA
strana 200 od 391