redni broj
199
inv br
MKN NN 2814
raniji inv br
RI VIII 96
broj knjige ulaska
naziv predmeta
Pelerina
lokalni naziv
vijek nastanka
20
godina
mjesto
Crna Gora
funkcija
upotrebna
proizvodac -
radionica
grupa
crnogorska
signatura
tehnika i nacin obrade
krojenje, šivenje, vez
materijal
tkanina - c oha, svila, srebrne niti
dimenzije
47, h - okovratnika 6
težina
smještaj
MKN
depo
izložba
Odžaklija v 4
nacin akvizicije
datum akvizicije
izvor akvizicije
stanje
Fragmentarno oštecena. Srebrne niti
mjestimicno oksidirale. Svila na
primjedbe
Do 1979. godine u stalnoj postavci
Državnog muzeja. Odžaklija ormar 14.
vizuelna identifikacija
predmet obradio
Jovic Tatjana
graficka obrada
Aleksandar Berkuljan
NARODNI MUZEJ CRNE GORE
ETNOGRAFSKA ZBIRKA MKN
korisnik
NMCG DATA
strana 199 od 391