redni broj
197
inv br
MKN NN 2812
raniji inv br
RI VIII 242
broj knjige ulaska
naziv predmeta
Dušanka
lokalni naziv
vijek nastanka
godina
mjesto
Crna - Gora - Risan
funkcija
upotrebna
proizvodac -
radionica
grupa
crnogorska
signatura
tehnika i nacin obrade
krojenje, šivenje, zlatovez
materijal
tkanina - c oha, pozlaceni gajtani i kona
dimenzije
45x43; duž. rukava - 63
težina
smještaj
MKN
depo
1, ormar 14
izložba
nacin akvizicije
otkup
datum akvizicije
1948
izvor akvizicije
Subotic Jove, Herceg Novi, za sumu od
11.000 dinara. Djelovodni protokol broj
797/1948.
stanje
Fragmentarno oštecena. Coha na
desnom rukavu je mjestimicno
primjedbe
vizuelna identifikacija
predmet obradio
Jovic Tatjana
graficka obrada
Aleksandar Berkuljan
NARODNI MUZEJ CRNE GORE
ETNOGRAFSKA ZBIRKA MKN
korisnik
NMCG DATA
strana 197 od 391