redni broj
195
inv br
MKN NN 2810
raniji inv br
RI XV sp X 3
broj knjige ulaska
naziv predmeta
Dokoljenice
lokalni naziv
vijek nastanka
20
godina
mjesto
Crna Gora
funkcija
upotrebna
proizvodac -
radionica
grupa
crnogorska
signatura
tehnika i nacin obrade
krojenje, šivenje
materijal
tkanina - c oha
dimenzije
39x37
težina
smještaj
MKN
depo
1, kasa pol. 9
izložba
nacin akvizicije
datum akvizicije
izvor akvizicije
stanje
Fragmentarno oštecen. Coha je
prilicno pohabana.
primjedbe
vizuelna identifikacija
predmet obradio
Jovic Tatjana
graficka obrada
Aleksandar Berkuljan
NARODNI MUZEJ CRNE GORE
ETNOGRAFSKA ZBIRKA MKN
korisnik
NMCG DATA
strana 195 od 391