redni broj
194
inv br
MKN NN 2809
raniji inv br
RI XV sp XII 296
broj knjige ulaska
naziv predmeta
Dokoljenice
lokalni naziv
vijek nastanka
20
godina
mjesto
Crna Gora
funkcija
upotrebna
proizvodac -
radionica
grupa
crnogorska
signatura
tehnika i nacin obrade
krojenje, šivenje
materijal
tkanina - c oha, gajtani, kopce
dimenzije
32x34
težina
smještaj
MKN
depo
1, kasa, pol. 9
izložba
nacin akvizicije
otkup
datum akvizicije
1946
izvor akvizicije
Baldic Karmen, Kotor, za sumu od
5500 dinara. Djelovodni protokol
muzeja 208/1946.
stanje
Ocuvane u cjelosti.
primjedbe
Za navedenu svotu otkupljeno je 6
predmeta.
vizuelna identifikacija
predmet obradio
Jovic Tatjana
graficka obrada
Aleksandar Berkuljan
NARODNI MUZEJ CRNE GORE
ETNOGRAFSKA ZBIRKA MKN
korisnik
NMCG DATA
strana 194 od 391