redni broj
193
inv br
MKN NN 2808
raniji inv br
RI VIII 136
broj knjige ulaska
naziv predmeta
Dušanka
lokalni naziv
Cinterac
vijek nastanka
19
godina
mjesto
Crna Gora
funkcija
upotrebna
proizvodac -
radionica
grupa
crnogorska
signatura
tehnika i nacin obrade
krojenje, šivenje, vez
materijal
tkanina - c oha, crni konac i gajtani, plat
dimenzije
36x45; duž. rukava - 44
težina
smještaj
MKN
depo
1, ormar 14
izložba
nacin akvizicije
otkup
datum akvizicije
1947
izvor akvizicije
Đuranovic Ljubica, za sumu od 700
dinara. Djelovodni protokol broj
232/1947.
stanje
Fragmentarno oštecena. Coha je
pohabana i mjestimicno projedena.
primjedbe
Do 1879. godine u stalnoj postavci
Državnog muzeja. Odžaklija ormar 6.
vizuelna identifikacija
predmet obradio
Jovic Tatjana
graficka obrada
Aleksandar Berkuljan
NARODNI MUZEJ CRNE GORE
ETNOGRAFSKA ZBIRKA MKN
korisnik
NMCG DATA
strana 193 od 391