redni broj
192
inv br
MKN NN 2807
raniji inv br
RI XV sp X 5
broj knjige ulaska
naziv predmeta
Gace
lokalni naziv
Dimije, poturlije
vijek nastanka
19
godina
mjesto
Crna Gora
funkcija
upotrebna
proizvodac -
radionica
grupa
crnogorska
signatura
tehnika i nacin obrade
krojenje, šivenje
materijal
tkanina - c oha, gajtani, platno
dimenzije
60
težina
smještaj
MKN
depo
1, ormar 14
izložba
nacin akvizicije
datum akvizicije
izvor akvizicije
stanje
Fragmentarno oštecene. Coha je
pohabana i mjestimicno projedena.
primjedbe
vizuelna identifikacija
predmet obradio
Jovic Tatjana
graficka obrada
Aleksandar Berkuljan
NARODNI MUZEJ CRNE GORE
ETNOGRAFSKA ZBIRKA MKN
korisnik
NMCG DATA
strana 192 od 391