redni broj
191
inv br
MKN NN 2806
raniji inv br
RI VIII 199
broj knjige ulaska
naziv predmeta
Koret
lokalni naziv
vijek nastanka
19
godina
mjesto
Crna Gora
funkcija
upotrebna
proizvodac -
radionica
grupa
crnogorska
signatura
tehnika i nacin obrade
krojenje, šivenje, vez
materijal
tkanina - c oha, pozlaceni konac, pozam
dimenzije
70x26
težina
smještaj
MKN
depo
1, ormar 14
izložba
nacin akvizicije
otkup
datum akvizicije
izvor akvizicije
Martinovic Božo. Djelovodni protokol
broj 212.
stanje
Fragmentarno oštecen. Coha je
mjestimicno projedena. Nedostaju dva
primjedbe
vizuelna identifikacija
predmet obradio
Jovic Tatjana
graficka obrada
Aleksandar Berkuljan
NARODNI MUZEJ CRNE GORE
ETNOGRAFSKA ZBIRKA MKN
korisnik
NMCG DATA
strana 191 od 391