redni broj
190
inv br
MKN NN 2805
raniji inv br
RI VIII 29
broj knjige ulaska
naziv predmeta
Gunj
lokalni naziv
vijek nastanka
19
godina
mjesto
Crna Gora
funkcija
upotrebna
proizvodac -
radionica
grupa
crnogorska
signatura
tehnika i nacin obrade
krojenje, šivenje
materijal
tkanina - c oha, pozlaceni gajtani, ukras
dimenzije
28x37; duž. rukava - 37
težina
smještaj
MKN
depo
1, ormar 14
izložba
nacin akvizicije
datum akvizicije
izvor akvizicije
stanje
Ocuvan u cjelosti.
primjedbe
Do 1879. godine u stalnoj postavci
Državnog muzeja. Ormar 13.
vizuelna identifikacija
predmet obradio
graficka obrada
Aleksandar Berkuljan
NARODNI MUZEJ CRNE GORE
ETNOGRAFSKA ZBIRKA MKN
korisnik
NMCG DATA
strana 190 od 391