redni broj
186
inv br
MKN NN 2801
raniji inv br
RI XV sp.XII 288/2
broj knjige ulaska
naziv predmeta
Jelek
lokalni naziv
vijek nastanka
19
godina
mjesto
Crna Gora
funkcija
upotrebna
proizvodac -
radionica
grupa
crnogorska
signatura
tehnika i nacin obrade
krojenje, šivenje, vez
materijal
tkanina - c oha, crni gajtani i konac, svil
dimenzije
46 x 53
težina
smještaj
MKN
depo
1, ormar 14
izložba
nacin akvizicije
datum akvizicije
izvor akvizicije
stanje
Fragmentarno oštecen. Coha je na
ledima mjestimicno projedena. Svilena
primjedbe
Do 1879. godine u stalnoj postavci
Državnog muzeja. Odžaklija ormar 6.
vizuelna identifikacija
predmet obradio
Jovic Tatjana
graficka obrada
Aleksandar Berkuljan
NARODNI MUZEJ CRNE GORE
ETNOGRAFSKA ZBIRKA MKN
korisnik
NMCG DATA
strana 186 od 391