redni broj
178
inv br
MKN NN 2793
raniji inv br
RI VIII 243
broj knjige ulaska
naziv predmeta
Džamadan
lokalni naziv
vijek nastanka
19
godina
mjesto
Crna Gora
funkcija
upotrebna
proizvodac -
radionica
grupa
crnogorska
signatura
tehnika i nacin obrade
krojenje, šivenje, zlatovez
materijal
tkanina - c oha, crni i pozlaceni gajtani i
dimenzije
56x48; duž. rukava - 63
težina
smještaj
MKN
depo
1, ormar 14
izložba
nacin akvizicije
otkup
datum akvizicije
1948
izvor akvizicije
Subotic Jove, Herceg Novi, za sumu od
3500 dinara. Djelovodni protokol broj
797/1948.
stanje
Oštecen fragmentarno. Coha je
prilicno pohabana, a ispod pazuha i na
primjedbe
vizuelna identifikacija
predmet obradio
Jovic Tatjana
graficka obrada
Aleksandar Berkuljan
NARODNI MUZEJ CRNE GORE
ETNOGRAFSKA ZBIRKA MKN
korisnik
NMCG DATA
strana 178 od 391