redni broj
177
inv br
MKN NN 2792
raniji inv br
RI VIII 206
broj knjige ulaska
naziv predmeta
Džamadan
lokalni naziv
vijek nastanka
19
godina
mjesto
Crna Gora
funkcija
upotrebna
proizvodac -
radionica
grupa
crnogorska
signatura
tehnika i nacin obrade
krojenje, šivenje, zlatovez
materijal
tkanina - c oha, crni i pozlaceni gajtani i
dimenzije
63x53
težina
smještaj
MKN
depo
izložba
Odžaklija v. 5
nacin akvizicije
otkup
datum akvizicije
1948
izvor akvizicije
Pocek Jovan, Cetinje, za sumu od 6000
dinara. Djelovodni protokol broj
328/1948.
stanje
Ocuvan u cjelosti.
primjedbe
vizuelna identifikacija
predmet obradio
Jovic Tatjana
graficka obrada
Aleksandar Berkuljan
NARODNI MUZEJ CRNE GORE
ETNOGRAFSKA ZBIRKA MKN
korisnik
NMCG DATA
strana 177 od 391