redni broj
176
inv br
MKN NN 2791
raniji inv br
RI VIII 268
broj knjige ulaska
naziv predmeta
Džamadan
lokalni naziv
vijek nastanka
19
godina
mjesto
Crna Gora
funkcija
upotrebna
proizvodac -
radionica
grupa
crnogorska
signatura
tehnika i nacin obrade
krojenje, šivenje, zlatovez
materijal
tkanina - c oha, crni i pozlaceni gajtani i
dimenzije
62x59; duž. rukava - 67
težina
smještaj
MKN
depo
izložba
Odžaklija, v. 6
nacin akvizicije
otkup
datum akvizicije
1954
izvor akvizicije
Đurišic Radovan, Cetinje, za sumu od
20.000 dinara. Djelovodni protokol broj
548/1954.
stanje
Ocuvan u cjelosti.
primjedbe
vizuelna identifikacija
predmet obradio
Jovic Tatjana
graficka obrada
Aleksandar Berkuljan
NARODNI MUZEJ CRNE GORE
ETNOGRAFSKA ZBIRKA MKN
korisnik
NMCG DATA
strana 176 od 391