redni broj
174
inv br
MKN NN 2789
raniji inv br
RI XV sp XII 281/1
broj knjige ulaska
naziv predmeta
Dolama
lokalni naziv
vijek nastanka
19
godina
mjesto
Crna Gora
funkcija
upotrebna
proizvodac -
radionica
grupa
crnogorska
signatura
tehnika i nacin obrade
krojenje, šivenje
materijal
tkanina - c oha, crveni gajtani, metalna d
dimenzije
120x46; duž. rukava - 67
težina
smještaj
MKN
depo
1, ormar u hodnik
izložba
nacin akvizicije
datum akvizicije
izvor akvizicije
stanje
Oštecena globalno. Coha je prilicno
projedena.
primjedbe
vizuelna identifikacija
predmet obradio
Jovic Tatjana
graficka obrada
Aleksandar Berkuljan
NARODNI MUZEJ CRNE GORE
ETNOGRAFSKA ZBIRKA MKN
korisnik
NMCG DATA
strana 174 od 391