redni broj
171
inv br
MKN NN 2786
raniji inv br
RI VIII 28
broj knjige ulaska
naziv predmeta
Dušanka
lokalni naziv
Cinterac
vijek nastanka
19
godina
mjesto
Crna Gora
funkcija
upotrebna
proizvodac -
radionica
grupa
crnogorska
signatura
tehnika i nacin obrade
krojenje, šivenje, zlatovez
materijal
tkanina - c oha, pozlaceni konac, gajtani
dimenzije
38 x 41; duž. rukava -60
težina
smještaj
MKN
depo
1, ormar 14
izložba
nacin akvizicije
datum akvizicije
izvor akvizicije
stanje
Fragmentarno oštecena. Coha na
rukavu mjestimicno projedena.
primjedbe
Do 1979. godine u stalnoj postavci
Državnog muzeja. Odžaklija ormar 12.
vizuelna identifikacija
predmet obradio
Jovic Tatjana
graficka obrada
Aleksandar Berkuljan
NARODNI MUZEJ CRNE GORE
ETNOGRAFSKA ZBIRKA MKN
korisnik
NMCG DATA
strana 171 od 391