redni broj
170
inv br
MKN NN 2785
raniji inv br
RI VIII 225
broj knjige ulaska
naziv predmeta
Jelek
lokalni naziv
vijek nastanka
20
godina
mjesto
Crna Gora
funkcija
upotrebna
proizvodac -
radionica
grupa
crnogorska
signatura
tehnika i nacin obrade
krojenje, šivenje, vez
materijal
tkanina - c oha, crni gajtani i konac, met
dimenzije
45x47
težina
smještaj
MKN
depo
1, ormar 14
izložba
nacin akvizicije
otkup
datum akvizicije
1948
izvor akvizicije
Miloševic Jekica, za sumu od 2800
dinara. Djelovodni protokol broj
537/1948.
stanje
Ocuvan u cjelosti.
primjedbe
vizuelna identifikacija
predmet obradio
Jovic Tatjana
graficka obrada
Aleksandar Berkuljan
NARODNI MUZEJ CRNE GORE
ETNOGRAFSKA ZBIRKA MKN
korisnik
NMCG DATA
strana 170 od 391