redni broj
169
inv br
MKN NN 2784
raniji inv br
RI VIII 267
broj knjige ulaska
naziv predmeta
Jelek
lokalni naziv
vijek nastanka
20
godina
mjesto
Crna Gora
funkcija
upotrebna
proizvodac -
radionica
grupa
crnogorska
signatura
tehnika i nacin obrade
krojenje, šivenje, vez
materijal
tkanina - c oha, pozlaceni i crni gajtani i
dimenzije
45x50
težina
smještaj
MKN
depo
1, ormar 14
izložba
nacin akvizicije
otkup
datum akvizicije
1954
izvor akvizicije
Đurišic Radovan, za sumu od 30.000
dinara. Djelovodni protokol broj
548/1954.
stanje
Ocuvan u cjelosti.
primjedbe
Do 1979. godine u stalnoj postavci
Državnog muzeja. Odžaklija ormar 5.
vizuelna identifikacija
predmet obradio
Jovic Tatjana
graficka obrada
Aleksandar Berkuljan
NARODNI MUZEJ CRNE GORE
ETNOGRAFSKA ZBIRKA MKN
korisnik
NMCG DATA
strana 169 od 391