redni broj
168
inv br
MKN NN 2783
raniji inv br
RI VIII 170
broj knjige ulaska
naziv predmeta
Dolama
lokalni naziv
vijek nastanka
20
godina
mjesto
Crna Gora
funkcija
upotrebna
proizvodac -
radionica
grupa
crnogorska
signatura
tehnika i nacin obrade
krojenje, šivenje, vez
materijal
tkanina - c oha, crveni gajtani i konac
dimenzije
123x63; duž. rukava - 66
težina
smještaj
MKN
depo
1, ormar u hodnik
izložba
nacin akvizicije
otkup
datum akvizicije
1947
izvor akvizicije
Maljevic Husein, Cetinje, za sumu od
1000 dinara. Djelovodni protokol broj
1092/1947.
stanje
Fragmentarno oštecena. Coha je
prilicno pohabana i na nekoliko mjesta
primjedbe
Do 1879. godine u stalnoj postavci
Državnog muzeja. Odžaklija ormar 11,
a bila je i na na izložbi Državnog
muzeja u inostranstvu.
vizuelna identifikacija
predmet obradio
Jovic Tatjana
graficka obrada
Aleksandar Berkuljan
NARODNI MUZEJ CRNE GORE
ETNOGRAFSKA ZBIRKA MKN
korisnik
NMCG DATA
strana 168 od 391