redni broj
167
inv br
MKN NN 2782
raniji inv br
RI VIII 284
broj knjige ulaska
naziv predmeta
Jelek s tokama
lokalni naziv
Toke
vijek nastanka
19
godina
mjesto
Crna Gora
funkcija
upotrebna
proizvodac -
radionica
grupa
crnogorska
signatura
J.V. (c ir)
tehnika i nacin obrade
krojenje, šivenje, vez; livenje, iskucavanje,
filigran, nijelo
materijal
tkanina - c oha, crni i pozlaceni konac
dimenzije
48x51; ploc e 11,5x7,5
težina
smještaj
MKN
depo
1, ormar 14
izložba
nacin akvizicije
otkup
datum akvizicije
1956
izvor akvizicije
Vrbica Vasilije, Herceg Novi, za sumu
od 45.000 dinara. Djelovodni protokol
broj 534/1956.
stanje
Fragmentarno oštecen. Coha je
pohabana i na nekoliko mjesta
primjedbe
Do 1979. godine u stalnoj postavci
Državnog muzeja. Odžaklija ormar 5.
vizuelna identifikacija
predmet obradio
Jovic Tatjana
graficka obrada
Aleksandar Berkuljan
NARODNI MUZEJ CRNE GORE
ETNOGRAFSKA ZBIRKA MKN
korisnik
Vukotic Janko, serdar
NMCG DATA
strana 167 od 391