redni broj
166
inv br
MKN NN 2781
raniji inv br
RI VIII 10
broj knjige ulaska
naziv predmeta
Jelek s tokama
lokalni naziv
Toke
vijek nastanka
19
godina
mjesto
Crna Gora
funkcija
upotrebna
proizvodac -
radionica
B. K.
grupa
crnogorska
signatura
tehnika i nacin obrade
krojenje, šivenje, vez, zlatovez; livenje,
iskucavanje, filigran, nijelo
materijal
tkanina - c oha, crni i pozlaceni konac, g
dimenzije
45x45; ploc e 10x6
težina
smještaj
MKN
depo
1, ormar 14
izložba
nacin akvizicije
dvorska zaostavština
datum akvizicije
izvor akvizicije
stanje
Fragmentarno oštecen. Coha je na više
mjesta projedena, a nekoliko manjih
primjedbe
Do 1979. Godine u stalnoj postavci
Državnog muzeja. Odžaklija ormar 7.
vizuelna identifikacija
predmet obradio
Jovic Tatjana
graficka obrada
Aleksandar Berkuljan
NARODNI MUZEJ CRNE GORE
ETNOGRAFSKA ZBIRKA MKN
korisnik
Petrovic Nikola I
NMCG DATA
strana 166 od 391