redni broj
163
inv br
MKN NN 2778
raniji inv br
RI VIII 224
broj knjige ulaska
naziv predmeta
Jelek s tokama
lokalni naziv
Toke
vijek nastanka
19
godina
mjesto
Crna Gora
funkcija
upotrebna
proizvodac -
radionica
grupa
crnogorska
signatura
tehnika i nacin obrade
krojenje, šivenje, vez; livenje, filigran
materijal
tkanina - c oha, pozlaceni i crni svileni k
dimenzije
45x46; ploc e 9x5
težina
smještaj
MKN
depo
1, ormar 14
izložba
nacin akvizicije
otkup
datum akvizicije
1948
izvor akvizicije
Miloševic Jekica, za sumu od 10.000
dinara. Djelovodni protokol broj
537/1948.
stanje
Fragmentarno oštecene. Srebro
mjestimicno korodiralo.
primjedbe
Do 1879. Godine u stalnoj postavci
Državnog muzeja. Odžaklija ormar 11.
vizuelna identifikacija
predmet obradio
Jovic Tatjana
graficka obrada
Aleksandar Berkuljan
NARODNI MUZEJ CRNE GORE
ETNOGRAFSKA ZBIRKA MKN
korisnik
NMCG DATA
strana 163 od 391