redni broj
162
inv br
MKN NN 2777
raniji inv br
RI VIII 288
broj knjige ulaska
naziv predmeta
Jelek s tokama
lokalni naziv
Toke
vijek nastanka
19
godina
mjesto
Crna Gora
funkcija
upotrebna
proizvodac -
radionica
grupa
crnogorska
signatura
tehnika i nacin obrade
krojenje, šivenje, vez; livenje, iskucavanje,
filigran, nijelo, pozlata
materijal
tkanina - c oha, crni gajtani
dimenzije
49x60; ploc e - 11x7
težina
smještaj
MKN
depo
1, ormar 14.
izložba
nacin akvizicije
otkup
datum akvizicije
1952
izvor akvizicije
Beševic Rosanda, Beograd, za sumu
od 45.000 dinara. Djelovodni protokol
broj 06-147/1 - 1952.
stanje
Fragmentarno oštecene. Nedostaje
kopca na ploci ispod grla.
primjedbe
Do 1879. Godine u stalnoj postavci
Državnog muzeja. Odžaklija ormar 8.
vizuelna identifikacija
predmet obradio
Jovic Tatjana
graficka obrada
Aleksandar Berkuljan
NARODNI MUZEJ CRNE GORE
ETNOGRAFSKA ZBIRKA MKN
korisnik
Popovic Vid. Špiro
NMCG DATA
strana 162 od 391