redni broj
161
inv br
MKN NN 2776
raniji inv br
RI VIII 266
broj knjige ulaska
naziv predmeta
Jelek s tokama
lokalni naziv
Toke
vijek nastanka
19
godina
1855
mjesto
Crna Gora
funkcija
upotrebna
proizvodac -
radionica
grupa
crnogorska
signatura
tehnika i nacin obrade
krojenje, šivenje, vez; livenje, iskucavanje,
nijelo, filigran, pozlata
materijal
Tkanina - coha, crni i poz laceni konac
dimenzije
47x52; ploc e 10x6
težina
smještaj
MKN
depo
1, ormar 14
izložba
nacin akvizicije
otkup
datum akvizicije
1952
izvor akvizicije
Martinovic P. Božo, Cetinje, za sumu
od 30.000 dinara. Djelovodni protokol
broj 133/1952.
stanje
Fragmentarno oštecene. Jedna plocica
"puce" probijeno.
primjedbe
Do 1879. godine u stalnoj postavci
Državnog muzeja. Odžaklija ormar 10.
vizuelna identifikacija
predmet obradio
Jovic Tatjana
graficka obrada
Aleksandar Berkuljan
NARODNI MUZEJ CRNE GORE
ETNOGRAFSKA ZBIRKA MKN
korisnik
Martinovic Nikov Boško, komandant
NMCG DATA
strana 161 od 391