redni broj
160
inv br
MKN NN 2775
raniji inv br
RI VIII 226
broj knjige ulaska
naziv predmeta
Dolama
lokalni naziv
vijek nastanka
20
godina
mjesto
Crna Gora
funkcija
upotrebna
proizvodac -
radionica
grupa
crnogorska
signatura
tehnika i nacin obrade
krojenje, šivenje, vez
materijal
tkanina - c oha, crveni konac, metalna d
dimenzije
115x50; duž. Rukava - 63
težina
smještaj
MKN
depo
1, ormar u hodnik
izložba
nacin akvizicije
otkup
datum akvizicije
1948
izvor akvizicije
Miloševic Jekica, za sumu od 3800
dinara. Djelovodni protokol broj
537/1948.
stanje
Fragmentarno oštecena. Postava je
mjestimicno pocijepana i šivena od
primjedbe
Do 1979. U stalnoj postavci Državnog
muzeja. Odž aklija ormar 11.
vizuelna identifikacija
predmet obradio
Jovic Tatjana
graficka obrada
Aleksandar Berkuljan
NARODNI MUZEJ CRNE GORE
ETNOGRAFSKA ZBIRKA MKN
korisnik
NMCG DATA
strana 160 od 391