redni broj
158
inv br
MKN NN 2773
raniji inv br
ri viii 164
broj knjige ulaska
naziv predmeta
Dušanka
lokalni naziv
Cinterac
vijek nastanka
20
godina
mjesto
Crna Gora
funkcija
upotrebna
proizvodac -
radionica
grupa
crnogorska
signatura
tehnika i nacin obrade
krojenje, šivenje, zlatovez
materijal
tkanina - c oha, zlatni gajtani, kicanke i k
dimenzije
46x46; duž. rukava - 63
težina
smještaj
MKN
depo
1, or. 14
izložba
nacin akvizicije
otkup
datum akvizicije
1947
izvor akvizicije
Maljevic Husein, za sumu od 9500
dinara. Djelovodni protokol broj
1092/1947.
stanje
Ocuvana u cjelosti.
primjedbe
Do 1979. Godine u stalnoj postavci
Državnog muzeja or. 11.
vizuelna identifikacija
predmet obradio
Jovic Tatjana
graficka obrada
Aleksandar Berkuljan
NARODNI MUZEJ CRNE GORE
ETNOGRAFSKA ZBIRKA MKN
korisnik
NMCG DATA
strana 158 od 391