redni broj
157
inv br
MKN NN 2772
raniji inv br
RI VIII 205
broj knjige ulaska
naziv predmeta
Dušanka
lokalni naziv
Cinterac
vijek nastanka
20
godina
mjesto
Crna Gora
funkcija
upotrebna
proizvodac -
radionica
grupa
crnogorska
signatura
tehnika i nacin obrade
krojenje, šivenje, zlatovez
materijal
tkanina - c oha, zlatni gajtani, kicanke i k
dimenzije
44x46; duž. rukava -72
težina
smještaj
MKN
depo
izložba
Odžaklija, v. 5
nacin akvizicije
otkup
datum akvizicije
1948
izvor akvizicije
Pocek Jovan, Cetinje, za sumu od
10.000 dinara. Djelovodni protokol broj
328/1948.
stanje
Ocuvana u cjelosti.
primjedbe
Do 1979. bila u stalnoj postavci
Državnog muzeja, odžaklija, or. 4.
vizuelna identifikacija
predmet obradio
Jovic Tatjana
graficka obrada
Aleksandar Berkuljan
NARODNI MUZEJ CRNE GORE
ETNOGRAFSKA ZBIRKA MKN
korisnik
NMCG DATA
strana 157 od 391